LUẬT SƯ TH ƯƠNG MẠI – HOUSTON & VÙNG PH Ụ CẬ N


THÀNH LẬP CÔNG TY VÀ GIAO DỊCH KINH DOANHHỗ Trợ Quý Khách Thành Công Trong Kinh DoanhHouston Business Transaction Attorneys

Một người kinh doanh thận trọng phải xem xét các vấn đề khác nhau khi bắt đầu một doanh nghiệp, mua hoặc bán một doanh nghiệp, sát nhập hoặc mua lại một thực thể, hoặc nhập vào một hợp đồng có tiềm năng có thể ảnh hưởng đến sự sinh tồn của doanh nghiệp. Vì thế, khi đến với Law Offices of Steven Tuan Pham, với các luật sư giàu kinh nghiệm, được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn, quý khách sẽ được các luật sư phân tích cụ thể từng tình trạng, tư vấn những vấn đề có liên quan, và vạch ra phương hướng để quý khách đạt đến mục tiêu nhanh nhất. Các luật sư của chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách trong việc soạn thảo thỏa thuận mua / bán, hợp đồng bất động sản, giấy cam kết và các công cụ bảo mật trong hàng triệu đô la. Ngoài ra, luật sư của chúng tôi cón hỗ trợ quý khách trong việc soạn thảo và xem xét các hợp đồng thương mại phức tạp cho cả chủ nhà và người thuê nhà. Cuối cùng, luật sư của chúng tôi còn soạn thảo và xem xét lại hợp đồng bất động sản cho cả hai tài sản thương mại và dân cư, với những cải tiến có giá trị hàng triệu đô la.

Xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại 713-517-6645 để được tư vấn bởi luật sư của chúng tôi hoặc liên hạc qua hình thức trực tuyến.NHỮNG LÃNH VỰC TRONG LUẬT THUƠNG MẠI:  Thành Lập Công Ty Và Doanh Nghiệp  Thành lập công ty, sát nhập hay mua lại, đầu tư quốc tế, thỏa ước điều hành công ty, thành lập văn kiện về hợp tác hay giải thể đối tác, soạn thảo và xem xét các hợp đồng cho thuê bất động sản, văn kiện thành lập công ty theo Luật (Corporate By-laws) và Nghị quyết của Ban giám đốc, kinh doanh giao dịch,các thương ước v.v... Cách tốt nhất để tránh những tranh chấp tiềm ẩn hiện diện trong các hợp đồng kinh doanh đưa đến các vấn đề quan trọng cần quan tâm trong tương lai. Xin vui lòng liên lạc với các luật sư chuyên về doanh vụ và luật sư chuyên về soạn thảo hợp đồng kinh doanh tại Law Offices of Steven Tuan Pham để biết thêm chi tiết. Xin quý vị bấm vào đây để được thêm chi tiếc.

  Xem Xét Và Soạn Thảo Hợp Đồng  Là một chủ doanh nghiệp, hằng ngày quý khách có thể tiếp súc với một số hợp đồng hình. Sự hiểu biết về các quyền lợi và nghĩa vụ của quý khách trong hợp đồng là điều cần thiết trong việc đánh giá sự rủi ro và hiểu biết những gì cần thiết để thực hiện theo thỏa thuận mà có lợi nhuận. Nếu không có một sự hiểu biết về các yếu tố cần thiết của một hợp đồng, người chủ doanh nghiệp sẽ phải gặp các bất lợi khác biệt khi đàm phán các điều khoản của thỏa thuận. Vì thế, khi quý khách đến với tổ hợp luật sư luật thương mại tại Houston, Law Offices of Steven Tuan Pham, quý khách sẽ được hỗ trợ trong việc soạn thảo, giải thích và phân tích hợp đồng, bao gồm hợp đồng lao động, hợp đồng cho thuê, thỏa thuận hợp tác, thỏa thuận hoạt động, thỏa thuận mua / bán và các vấn đề liên quan đến sáp nhập và mua lại Xin quý vị bấm vào đây để được thêm chi tiếc.

  Hợp Đồng Thỏa Thuận Mua Bán Cổ Phần  Khi thành viên của một doanh nghiệp quyết định bán cổ phần của mình, ng ười ấy sẽ thỏa thuận hợp đồng với các hội viên khác. Giao dịch này được quản lý bởi các điều khoản và điều kiện trong một tài liệu quan hệ thành viên được gọi là một thỏa thuận mua / bán. Một thỏa thuận mua / bán sẽ giải quyết làm thế nào khi các cổ phiếu của doanh nghiệp bị phân tán bởi vì hội viên muốn bán cổ phấn của mình và định giá ra sao. Thỏa thuận mua/ bán cung cấp một khuôn khổ đề cập đến qui định giữa các thành viên của công ty. Những loại thỏa thuận kinh doanh rất cần thiết vì để tránh sự hiểu lầm, thiếu tin cậy giữa các thành viên của doanh nghiệp và có thể được soạn thảo trong bất cứ cách nào thuận lợi cho doanh nghiệp. Xin quý vị bấm vào đây để được thêm chi tiếc.

  Thỏa Ước Hợp Đồng Và Nội Quy Của Công Ty  Để tránh sự tranh cải và tố tụng giữa các thành viên và chủ nhân cổ phần, một doanh nghiệp cần có một Thỏa Ước Hoạt Động hoặc Nội Quy. Thỏa ước hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) được đặt ra để quản lý các chức năng của một công ty. Ngược lại, Nội Quy của công ty cung cấp nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị đối với các chức năng của công ty và đối với việc tiến hành hoạt động của công ty hằng ngày. Một trong những điều quan trọng nhất của một LLC là thỏa thuận hoạt động của công ty (Texas Business Organization Code §101.52). Những hình thức thỏa thuận kinh doanh nói trên điều hành công việc trong LLC, mối quan hệ giữa các thành viên và người quản lý trong LLC, mối quan hệ giữa các quản lý và nhân viên văn phòng và những thỏa thuận kinh doanh nội bộ của công ty. Điều này cũng có thể được giống như Quy Chế/Nội Quy của công ty (Inc.). Xin quý vị bấm vào đây để được thêm chi tiếc.

  Sáp Nhập Và Thu Gòm Doanh Nghiệp  Sáp nhập và thu gòm doanh nghiệp, Mergers & Acqusitions (M&A), đối phó với việc mua lại hoặc sáp nhập của các công ty khác nhau, hoặc tài sản có liên quan đến các vấn đề về quản lý và tài chính trong quá trình. Sáp nhập và mua lại có thể diễn ra trong môi trường thân thiện hoặc sự chống đối của một hoặc vài thành viên. Trong một môi trường thân thiện, các công ty kết hợp với nhau để thực hiện thẩm định để đảm bảo rằng các công ty biết chính xác những gì đang được mua, bán hoặc sáp nhập. Ví dụ, trong những trường hợp mua lại không thân thiện hay ví bị ép buộc, một công ty có thể kiềm chế một công ty khác bằng cách mua lại đa số cổ phiếu của công ty khác. Xin quý vị bấm vào đây để được thêm chi tiếc.

  Hợp Đồng Thuê Nhà Và Địa Ốc Thương Mại  Hợp đồng cho thuê nhà và địa ốc là một phần thông thường của kinh doanh và có thể được đàm phán cũng giống như bất cứ hợp đồng khác. Hợp đồng thuê địa ốc thương mại sẽ ràng buộc các công ty và các doanh nhân với các điều khoản và điều kiện của hợp đồng cho thuê. Hầu hết, leasor (chủ nhà) sẽ muốn bên thuê (người thuê) cung cấp một đảm bảo cá nhân. Đó là, thành viên hoặc người có cổ phần, những người ký hợp đồng thuê, sẽ chịu trách nhiệm cá nhân trong các trường hợp vi phạm. Xin quý vị bấm vào đây để được thêm chi tiếc.

  TAI NẠN CÁ NHÂN VÀ XE CỘ


  Tổn thương & tổn thất vì tai nạn xe cộ, & tai nạn nơi làm việc; Bảo hiễm thiên tai do gió (wind damage), bão lụt (flood damage); Đại diện công ty & cơ sở thương mại về thiệt hại khi gặp thiên tai (Business Interuption Coverage).

Chúng tôi xin mời quý vị liên lạc với chúng tôi để được tư vấn. Xin gọi Law Offices of Steven Tuan Pham tại 713-517-6645 hoặc xin liên lạc chúng tôi qua mẫu đơn trên mạng lưới Internet.